Hva er blålysbriller?

Hva er blått lys?

Blålysbølger kommer fra våre telefoner, datamaskiner, TV-skjermer og LED-lys. Forskning viser at slikt lys har negativ effekt på kroppen, og kan forårsake problemer som:

-Hodepine

-Øyeirritasjon

-Nedsatt søvnkvalitet

 SØVN

Forskning viser at blålys bølger har en effekt på søvnen, dette grunnet til at lyset påvirker produksjonen av søvnhormonet melatonin.

Kroppen produserer melatonin når det er mørkt, og blir derfor også kalt for mørkehormonet. Når kroppen produserer melatonin vil en føle seg søvnig, men dersom en eksponeres for lys vil denne produksjonen hemmes. Dette vil kunne føre til nedsatt søvnkvalitet, ettersom at en kan oppleve å bruke lenger tid på å sovne.

Studie #1:

Universitetet i Cambridge utførte en studie hvor de ga en gruppe mennesker briller som filtrerer blått lys, og ga en annen gruppe briller som hadde glass som ikke filtrerer blått lys uten at de visste det. Målet med studiet var å finne ut om brillene som filtrerer blått lys har en effekt på hjernefunksjonen vår. De utførte studie ved å gi kandidatene ulike hukommelsestester over ulike perioder. Resultatet viste at gruppen mennesker som hadde brukt briller som filtrerer blått lys utførte testene bedre enn gruppen med briller som ikke hadde glass som filtrerte blått lys. 

Studie #2:

I en annen studie, så ulike forskere på effekten av blått lys på celler i øyet. Etter å ha utsatt øyet for blått lys i tre minutter så de at cellene ble redusert med 50%. Videre så de også på reduksjonen av celler ved bruk av briller med filtrerende glass, resultatet var en reduksjonen på bare 15%.