6 tips for å unngå migrene

6 tips for å unngå migrene

“Migrene kjennetegnes av tilbakevendende moderat til alvorlig hodepine, ofte ledsaget av lysskyhet, kvalme og oppkast. Smertene kan gjøre det vanskelig å utføre daglige gjøremål, men det finnes flere gode behandlinger.” (Helsenorge, 2020). 


Migrene kan være svært hemmende for mange i det daglige. Derfor har vi satt opp en liste med tips til hvordan du kan redusere hyppigheten av migreneanfall. 


#1: Hold en migrenedagbok

Før opp hva du har spist i forkant av annfallet eller forsøk å finne ut av eventuelle triggere som utløser det. 


#2: Reduser eksponeringen din til sterkt lys


#3: Bruk Blålysbriller

Å redusere eksponering for skadelig blått lys har vist seg å være effektivt mot migrene.


#4: Hold deg hydrert

Norges helseinstitutt anbefaler 2 til 3 liter for en gjennomsnittlig voksen person. Hvis det er varmt eller man trener mye burde dette økes.


#5: Reduser Koffeininholdet ditt


#6: Få god nok søvn

Søvn er essensielt for alle kroppens funksjoner. 8 timer er anbefalt for en voksen person. Hold en stabil døgnrytme.

Tilbake til bloggen