5 tips for økt produktivitet

5 tips for økt produktivitet

#1: Sørg for å gjøre de mest krevende oppgavene når du føler deg best.

Hvis du føler deg bra om morgenen, gjør det du gruer deg mest til å gjøre i løpet av dagen da. Det samme gjelder for tunge kognitive oppgaver. 


#2: Bruk Timeboxing

Sett av spesifikke tider for spesifikke oppgaver. Dette reduserer multitasking og gjør at du blir klare å fokusere 100% på en oppgave om gangen. 


#3: Drikk nok vann!

Anbefalt mengde er 2-3 liter for en gjennomsnittlig nordmann. Hvis du trener mye bør dette økes. For lite vann kan føre til at man blir sløv og jobber mindre effektivt.


#4: Bruk Blålysbriller

Migrene og hodepine i løpet av arbeidsdagen er enormt irriterende, og setter en stopper for produktiviteten. Blålysbriller har vist å redusere disse problemene. 


#5: Ta nok pauser.

Ta en pause hver time og se bort fra skjermen. Prat med en kollega eller venn. Gå en tur. Ta litt vann.

Tilbake til bloggen